Agrupació de Futbol de Clubs i Penyes del F.C. Barcelona

Email: info@agrupaciofcb.cat

Tel: 93 496 36 73

Agrupació de Futbol de clubs i Penyes del FC Barcelona
Confederació Mundial de Penyes
Camp Nou Acces 15
Aristides Maillol,12
08028 Barcelona